120 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БТА

25 Януари 2018

Днес се навършват 120 години от създаването на Българската телеграфна агенция (БТА). Наред с БНТ и БВР, тя е сред държавните медии под обществен контрол.

Агенцията е създадена с указ на княз Фердинанд, издаден на 27 януари 1898 г., като служба за доставяне на телеграфни съобщения за събития към Министерството на външните работи и изповеданията. Копира модела на руската Петербургска телеграфна агенция. Първият информационен бюлетин е написан на ръка и излиза на 16 февруари 1898 г. В продължение на няколко години съобщенията се пишат ръчно. След Балканските войни 1912-1913 г. агенцията разширява дейността си, като използва чуждестранния печат и се нарича Дирекция на печата.

От 1951 г. БТА е самостоятелен информационен институт, а от 1973 г. е с ранг на комитет при Министерския съвет. Според приетия статут на БТА от ХХХVІ Обикновено народно събрание (29 юни 1994) тя е автономен информационен институт. Снабдява периодичния печат, радиото, телевизията, държавните и други обществени органи с информация за България и за страните от целия свят. Издава бюлетин с вътрешна и международна информация и други издания, някои в електронен вариант. Представя голям комплекс от услуги, бързи новини, богат снимков материал, преглед и превод на печата, справочници. Разполага с национален пресклуб.

БТА е член на Алианса на европейските информационни агенции и член-основател на Асоциацията на балканските новинарски агенции.

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter