503 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ

05 Февруари 2018

Свети великомъченик Георги Софийски Нови е роден през 1496/97 г. в Кратово. Бил занаятчия – златар. След смъртта на своите родителите, напуснал  родния си град и се заселил в София. Тук живял в дома на поп Пейо. Заради отказа му да приеме исляма е изгорен на клада на 11 февруари 1515 г.

Тленните му останки са погребани в тогавашния митрополитски храм „Св. Марина”.  Канонизиран е за светец, а житието му е написано от свещеника, в чийто дом е живял  Много скоро, през ХVІ в., тленните му останки  са изровени и прибрани в ковчег.

През Средновековието те са  разнасяни по градските храмове и са възприемани като изцеляващи. В началото на ХХ в. част от мощите му се пазели в храм „Св. Георги” и една от двете дати, на които се служело в този храм бил денят на Св. Георги Нови. В Кремиковския манастир също се пазело сандъче с мощи на светеца, изработено в ХVІ в.

Първите изображения на светеца сигурно са се появили в София, но не са запазени до днес. Може би сред стенописите на Билинския манастир от ХV-ХVІІ в. е най – ранното му изображение. Най-старите със сигурност датирани негови изображения са от Топличкия и Хилендарския манастири. През ХVІ – ХVІІ в. са създадени общо 14 изображения на светеца в манастирски църкви на територията на днешна Сърбия. През 1741 г. образът на св. Георги Нови е включен и в Стематографията на Христофор Жефарович. През ХVІІІ и ХІХ в. продължава изобразяването му в Хилендарския манастир (параклиси и главна църква, където ктиторите са с български произход).

В България св. Георги Нови става популярен през Възраждането. Рисуват го зографи от Банската и Самоковската художествени школи не само в  големите български манстирски църкви, а и в някои по- малки такива - около София и Самоков.  В много от съвременните софийски храмове – недвижими културни ценности, светецът  е включен в стенописната украса. Той присъства в митрополитския храм „Св. Неделя”, енорийските храмове „Св. Никола Нови” (кв. Ючбунар), Св. Георги (Бистрица) и др.

От всички софийски светци св. Георги Нови получава най- голямо признание и най- широко разпространение на своя култ сред православните вярващи.

 

НА СНИМКАТА:

Изображение на Св. Георги Софийски Нови в храма „Света Неделя“ в София

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter